Somoku.vn chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Trước khi bắt đầu sử dụng các trên website, xin vui lòng đọc cẩn thận và ghi nhớ Điều khoản Thoả thuận này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website somoku.vn sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản Thoả thuận.

Điều khoản Thoả thuận truy cập website somoku.vn được ký kết bởi hoặc giữa Công ty TNHH SOMOKU VIỆT NAM (gọi tắt là Công ty) với bất kỳ một cá nhân tổ chức hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website somoku.vn (được gọi chung là “Người sử dụng” hoặc “Bạn”).

Somoku.vn là website được tạo ra với mục đích cho phép đăng tải thông tin về các sản phẩm sinh học của công ty SOMOKU VIỆT NAM cũng như là thông tin liên quan về an toàn sức khỏe khi sử dụng các sản phẩm gia dụng sinh học, hóa học….. Somoku.vn chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được.

1. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng

1.1. Trách nhiệm của người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website somoku.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:

o   Việc bạn sử dụng website somoku.vn, kể cả vùng tương tác bất kỳ.

o   Việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website somoku.vn.

o   Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối máy tính, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị khác của bạn tới website somoku.vn.

1.2. Những hạn chế

Truy cập tới website somoku.vn, bạn đồng ý sẽ không:

o   Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên somoku.vn;

o   Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;

o   Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của somoku.vn quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng somoku.vn;

o   Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;

o   Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm/dịch vụ phát sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

o   Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

o   Tìm cách thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website somoku.vn;

o   Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không;

o   Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;

o   Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền hợp pháp để tuyên bố mối liên hệ đó;

o   Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hoặc các dịch vụ trực tuyến;

Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website somoku.vn, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

Bạn thừa nhận Nội dung trên website somoku.vn nói chung do nhân viên của somoku.vn, các cộng tác viên cá nhân về nội dung (“Cộng tác viên”), những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận website somoku.vn cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ hợp pháp trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các quy định về bản quyền và các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phát sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể:

o   Tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung;

o   In một bản sao của từng đoạn nội dung;

o   Tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “somoku.vn” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, website somoku.vn, các cộng tác viên vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

3. Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website somoku.vn trong điều hành trang web này, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website somoku.vn. Website somoku.vn có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay từng phần bất kỳ của website mà không thông báo về các hành động khi somoku.vn tin là người sử dụng hoặc bạn đã vi phạm Điều khoản Thoả thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website somoku.vn đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có thiệt hại đến website somoku.vn và những người sử dụng khác.

4. Các vấn đề khác

Điều khoản Thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website Somoku.vn và người sử dụng hoặc bạn. Website somoku.vn có thể xét lại Điều khoản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 02 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website somoku.vn. Bạn đồng ý xem xét lại Điều khoản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website somoku.vn. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website somoku.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Việc website somoku.vn không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.

Xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bản Thỏa thuận này, hy vọng rằng những thông tin trên somoku.vn sẽ hữu ích đối với bạn.